Χαμένα Στοιχήματα

Χ στο ιταλικό ντέρμπι
23/10/2021 | 11:55
Χ στο ιταλικό ντέρμπι
20/10/2021 | 15:44
Χ στο ιταλικό ντέρμπι
11/10/2021 | 18:35
Χ στο ιταλικό ντέρμπι
07/10/2021 | 17:30
Χ στο ιταλικό ντέρμπι
06/10/2021 | 17:51
Χ στο ιταλικό ντέρμπι
05/10/2021 | 18:09
Χ στο ιταλικό ντέρμπι
02/10/2021 | 12:52
Χ στο ιταλικό ντέρμπι
29/09/2021 | 19:34
Χ στο ιταλικό ντέρμπι
28/09/2021 | 17:13
Χ στο ιταλικό ντέρμπι
25/09/2021 | 9:02